Kehitys

Valutec haluaa edistää ja monipuolistaa puun käyttöä. Siksi käytämme vähintään 5 % liikevaihdostamme tutkimus- ja kehitystyöhön. Lisäksi harjoitamme jatkuvaa yhteistyötä johtavien sahausyritysten ja toimialan merkittävimpien tutkimuslaitosten kanssa, ja siten saamme käyttöömme arvokkaita resursseja mittaustulosten ja puuosaamisen muodossa.
Tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin solmittujen kontaktien ansiosta Valutecille avautuu myös tilaisuus rekrytoida uusia osaavia työntekijöitä, mikä luo pohjan aktiiviselle, eteenpäin suuntautuvalle kehittämistyölle.

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa