Valusim

Kehitys on monilla sahoilla kulkenut kohti useiden eri mittojen ja laatujen sahausta, mikä asettaa entistä enemmän vaatimuksia luotettavalle järjestelmätuelle. Valutecin ValuSim-simulaattoriteknologia on ohjaava järjestelmä, jonka avulla saat helposti valittua ajallisesti tehokkaimman kuivausprosessin kullekin uudelle mitalle. ValuSim-tekniikan ansiosta vältytään uusien kuivausohjelmien kalliilta sisäänajojaksoilta, kun ne voidaan optimoida halutun kapasiteetin, laadun ja sähköenergiankulutuksen mukaan. Kätevällä käyttöliittymällä syötetään kaikki tiedot halutusta loppulaadusta sekä kaikki tunnetut perustiedot. Tämän pohjalta simuloidaan prosessi, joka vastaa hyvin tarkasti todellisuutta.

Valusim, josta on nyttemmin kehittynyt ainutlaatuinen osa maailman parasta sahatavaran kuivausta, alkoi Suomen VTT:n tutkimushankkeena. Simulaattorin varhaisia versioita käytettiin säästeliäästi rinnakkain silloisten markkinoilla olevien ohjausjärjestelmien kanssa. Painopiste oli edelleen sahoilla toimivien käyttäjien kokemuspohjaisessa osaamisessa. Mutta suuri askel otettiin melkein 20 vuotta sitten, kun Valutec osti simulaattorin oikeudet ja laskentamallit ja alkoi kehittää sitä yhdessä ohjausjärjestelmän kanssa tavoitteenaan integroida simulaattori ohjausjärjestelmään. Nykyään ValuSim sisältyy kaikkiin Valmatics-ohjausjärjestelmän toimituksiin integroituna toimintona.

Valmatics 4.0:n yhteydessä kehitettiin myös uusi simulaattorilaskentamoottori, jossa jokainen kuivaus katsotaan yhdeksi vyöhykkeeksi – riippumatta siitä, onko kyseessä kamarikuivaamo, perinteinen kanavakuivaamo tai TC-kanavakuivaamo. Aikaisemmin simulaattori soveltui lähinnä kamarikuivaamoihin, kun taas uusi laskentamoottori luo edellytykset kaikentyyppisten kuivaamojen tehokkaaseen simulaattoriohjaukseen.

Referenssit

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa