Kestävyys

Valutec mahdollistaa puun käytön lisäämisen. Näin autamme asiakkaitamme parantamaan kannattavuuttaan ja nopeutamme siirtymistä kestävään yhteiskuntaan. Tämä on perusedellytys kelpoisuudellemme yrityksenä.

Valutec on pitkäjänteisesti toimiva puutavarakuivaamojen toimittaja, mikä näkyy tuotekehityksessä, asiakassuhteiden ylläpidossa, yhteistyössä eri tahojen kanssa ja kaikessa muussa toiminnassamme.  Työmme kestävän kehityksen parissa on luonnollinen osa liiketoimintaamme ja edellytys tavoitteemme eli puun käytön lisäämisen saavuttamiselle.  

Pitkäjänteinen kestävä liiketoiminta tarkoittaa pitkäaikaisten ratkaisujen luomista taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta vastuullisella ja innovatiivisella tavalla. Velvollisuutemme on suojella planeettaamme ja tulevia sukupolvia. Lisäksi työmme parantaa työympäristöä ja tekee tuotteesta houkuttelevamman. Tämä puolestaan parantaa asiakastyytyväisyyttä, työntekijöiden sitoutumista ja kannattavuutta.

 

 

Kestävyyden määritelmämme:

Ekologinen kestävyys – rakennamme ja kehitämme puutavarakuivaamoja maapallon kantokyvyn rajoissa.  

Sosiaalinen kestävyys – työskentelemme sekä sisäisesti että ulkoisesti sellaisten ihmisten kanssa, jotka kunnioittavat yhdenvertaisuutta ja asettavat ihmisten tarpeet ja hyvinvoinnin etusijalle.

Taloudellinen kestävyys – turvaamme pitkän aikavälin talouskasvumme ilman kielteisiä vaikutuksia ekologiseen tai sosiaaliseen kestävyyteen.

Kestävyysvisio:
Valutec on maailman vastuullisin puutavarakuivaamojen toimittaja ja edistää aktiivisesti siirtymistä kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Kestävyyskäytäntö:
Vastuullisuus on perustavanlaatuinen ja kaikkea Valutecin toimintaa ohjaava periaate. Sitoudumme siihen, että yhtiön toiminta on YK:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista ja edistää kestävää kehitystä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti.

Valutecin vastuullisuussäännöt perustuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ovat kestävyystyömme perusta. Kaikkien työntekijöiden, toimittajien ja alihankkijoiden on oltava tietoisia omista kestävän kehityksen säännöistään, ymmärrettävä ne ja noudatettava niitä.

Toimintatavat (toimittajat)
Toimintatavat (henkilöstö)
Whistleblowing-käytäntö

Lupauksemme:

  • Harjoitamme liiketoimintaamme niin, että vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset
  • Päivittäinen työmme tehdään pitkäjänteisesti
  • Kestävä kehitys on luonnollinen osa puutavarakuivaamojemme kehitystä
  • Työskentelemme aktiivisesti terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi työpaikoillamme
  • Olemme osallistava työnantaja, jonka työntekijät saavuttavat täyden potentiaalinsa
  • Kasvatamme jatkuvasti vastuullisuusosaamista kestävään kehitykseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän avulla
  • Työskentelemme sekä toimintamme että tuotteidemme resurssitehokkuuden parantamiseksi
  • Seuraamme tuloksia ja tarkistamme jatkuvasti tavoitteita ympäristö- ja ilmastovaikutustemme pienentämiseksi

 

 

Lataukset

Valutec – kestävä kumppani

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa