Meneillään olevat projektit

Valutecin kehitystyö puutavaran kuivauksessa edistää alan toimintaa ja tarjoaa yhä useammille mahdollisuuden todeta puun edut rakennusaineena. Visionamme on, että puun lisääntyvä käyttö tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja, jotka edistävät koko toimialaa.

Ilman nopeus ja lämpötilan mittaus TC-kanavakuivaamoissa

TC-kanavakuivaamossa kuivaus tapahtuu nopeasti, joten anturien sijoittelulla ja ilman olosuhteiden mittauksella on siellä erityisen tärkeä merkitys. Olemme vahvistaneet simulaattoreitamme sisällyttämällä niihin täyden tuen myös TC-kanavakuivaamoja varten, ja osana tätä työtä mittaamme yksityiskohtaisia ilma- ja lämpötilatietoja tarkan loppukosteuden laskennan tueksi. Mittauksia on suoritettu Ruotsissa Norra Skogsägarna -yhtiön Kågen sahalla, ja niiden avulla pyritään kuvaamaan eri vyöhykkeiden ilmaolosuhteita puhaltimien eri kierrosluvuilla ja lämpötilan pudotusta. 

Valusim 4.0

Hyvä tuki kuivausprosessin ohjauksessa on erittäin tärkeää monesta eri näkökulmasta katsottuna. Valusim 4.0:n avulla pystymme jatkossa simuloimaan kaikkia kuivaamotyyppejä ja kuivaamonhoitajat voivat valita varman ohjausmenetelmän, joka on yhteensopiva käytössä olevan kuivaamolaitteiston kanssa. Prosessia tulee pystyä ohjaamaan simulaattoriliitännällä, kiinteillä kaavoilla tai aiemmalla kaavakirjastolla tai ilman niitä. 

Uudet ohjeet lämmitysvaihetta varten

Mahdollisuus lämmittää tehokkaasti eri puutavaradimensioita vaihtelee puutavarakuivaamon tyypin mukaan. Esimerkiksi TC-kanavia käytetään joskus ilman kostutusta, mikä on hyvä menetelmä ohuille dimensioille, joissa on korkea alkukosteus. Paksumpien dimensioiden kohdalla puutavara voidaan lämmittää hallitusti suunnitellun psykrometrin avulla. Lämmitystestejä on suoritettu säätöpeltien ollessa suljettuina useilla vyöhykkeillä niin, että kostea ilma kondensoituu juuri syötettyyn vaunuun aivan kuten muissa kanavakuivaamotyypeissä. Tämä on myös energiatehokasta, sillä tässä ei tarvita kostutusta tai patterien tuottamaa lämpöä. Puutavaran lämmitystesteissä on saatu hyviä tuloksia myös käyttämällä kamarikuivaamoissa vakioarvoja korkeampaa psykrometriä. Tavoitteena on laatia kaikille puutavarakuivaamotyypeille selkeät lämmitystekniikoita koskevat ohjeet kapasiteetin ja laadun suhteen.

Automaattinen kanavakuivaamojen ohjauksen mukautus

Valutecin aiemmin toteuttama projekti, jossa puutavarakuormat punnittiin tuorelajittelussa ennen kamarikuivaamossa kuivausta, antoi erittäin hyviä tuloksia tavoitekosteuden saavuttamisen suhteen. Valutec on jatkanut tätä kehitystyötä eteenpäin luodakseen mallin, jossa kanavakuivaamot voivat muuttaa asetusarvojaan automaattisesti prosessin aikana. Kanavakuivaamoissa on ollut vaikea laskea puutavaradimensioiden ja raakapuun kosteuden vaihteluita, joten painopisteenä on ollut mitata lämpötilan pudotusta ja suorittaa psykrometrimittauksia puutavarakuormien lähtiessä pois vyöhykkeiltä. Lähtökohtana toimivat käytössä olevat lämpötilojen ja kuivausajan asetusarvot ja se, että puutavarassa esiintyviä vaihteluita hienosäädetään ja hallitaan keskiarvo-ohjauksen ja psykrometrin avulla.

Automaattinen kanavakuivaamojen ja TC-kanavakuivaamojen käynnistys

Ohjausjärjestelmän toimintoja, jotka muuttavat asetusarvot ja syöttövälit automaattisesti, voidaan käyttää myös kuivaamojen käynnistämiseen. Tällöin käytetään erityistä profiilia, jonka arvot tuottavat kuivaamoon hyvät ilmaolosuhteet käynnistystä varten. Ohjaus voi tapahtua kuivaamonhoitajan suorittamana tai perusasetusten kautta. Ilma säädetään sen mukaan, kuinka monta vaunua syötetään sisään, kunne ensimmäinen vyöhyke on täynnä. Tavoitteena on tukea kokemattomampia kuivaamonhoitajia kanavien tai TC-kanavien käynnistämisessä niin, että loppukosteuden suhteen ei ilmene ongelmia.

Paketin punnitus lisää tavoitekosteuden saavuttamisen osumatarkkuutta

Valutec toteuttaa yhteistyössä SP:n, TCN:n, Datapolarnan, Bergkvistin ja Norra Kågen kanssa hanketta, jossa lähtötietona käytetään raakapuupaketin painoa. Tällä lisätään tavoitekosteuden saavuttamisen osumatarkkuutta. Lähtökohtana on, että raakapuusta saadaan mitatuksi alkukosteusarvo, jonka perusteella lasketaan optimoitu kuivausaika. Näin saadaan arvokasta lähtötietoa, josta on hyötyä sekä Valmaticsin että Valusimin käytössä.

Lämpöenergia ja ilman nopeudet kanavakuivaamoissa

Kehityshankkeen tavoitteena on varmistaa, että tuotettu lämpöenergia ja ilman nopeus hyödynnetään kanavakuivaamoissa mahdollisimman tehokkaasti. Projektissa pyritään tunnistamaan nykyisten rakenteiden vahvuudet, vuotolähteet ja mitoitustarpeet sekä tarvittavat vianetsintätoimet.

Simulaattorit

Valutecin simulaattoritekniikka ValuSim perustuu johtavaan ruotsalaiseen ja suomalaiseen puutavaran kuivaamisen osaamiseen ja sitä kehitetään omassa johdossamme yhteistyössä pohjoismaiden johtavien puututkijoiden kanssa. ValuSim toimii matemaattisen mallin pohjalta, joka laskee numeerisesti puumateriaalin sisäisen kosteuden siirtymisen, kutistumisen ja kuivausjännitykset. Simuloituja jännityksiä käytetään laskemaan pintahalkeamia laajan kokeellisen materiaalin avulla. Kätevän käyttöliittymän avulla syötetään tunnetut perustiedot sekä haluttu loppulaatu. Tämän pohjalta simuloidaan prosessi, joka vastaa hyvin tarkasti todellisuutta.

Valmatics

Valmatics on joustavasti mukautuva ohjausjärjestelmä, joka tarjoaa kuivaamonhoitajalle maksimaalisen valinnanvapauden. Järjestelmällä voidaan ohjata useimpia ilmanvaihtoon perustuvien kuivaamojen tyyppejä ja valmisteita. Graafinen ja intuitiivinen käyttöliittymä tekee järjestelmästä todella helpon käyttää. Laatuparametreja sisältävä integroitu asiantuntijajärjestelmä esittää ehdotuksia, kuinka kuivaus olisi hyvä tehdä, jotta prosessi on optimaalinen kullekin kuivauserälle. Kriittiset toiminnot, kuten lämpötilojen mittaustekniikka itse lähteessä sekä simulointiohjelma, on suojattu patenteilla.

Puhaltimien nopeuden optimointi

Valutecin järjestelmä puhaltimien nopeuden mukautuvaan ohjaamiseen mahdollistaa sähkön kulutuksen tehokkaan ja kustannuksia säästävän optimoinnin. Menetelmä perustuu siihen, että puutavara kertoo puhaltimille puutavarakuorman lämpötilan pudotuksen pohjalta, kuinka suurta nopeutta tarvitaan. Kun puutavara on saavuttanut soluseinien kyllästymispisteen, taajuusmuuttaja alentaa puhaltimen taajuutta vastaavasti, koska enää ei tarvita suurta puhallustehoa. Kuivausprosessia säädetään jatkossa kuivaamon lämpötilan avulla.

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa