Meneillään olevat projektit

Valutecin kehitystyö puutavaran kuivauksessa edistää alan toimintaa ja tarjoaa yhä useammille mahdollisuuden todeta puun edut rakennusaineena. Visionamme on, että puun lisääntyvä käyttö tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja, jotka edistävät koko toimialaa.

Paketin punnitus lisää tavoitekosteuden saavuttamisen osumatarkkuutta

Valutec toteuttaa yhteistyössä SP:n, TCN:n, Datapolarnan, Bergkvistin ja Norra Kågen kanssa hanketta, jossa lähtötietona käytetään raakapuupaketin painoa. Tällä lisätään tavoitekosteuden saavuttamisen osumatarkkuutta. Lähtökohtana on, että raakapuusta saadaan mitatuksi alkukosteusarvo, jonka perusteella lasketaan optimoitu kuivausaika. Näin saadaan arvokasta lähtötietoa, josta on hyötyä sekä Valmaticsin että Valusimin käytössä.

Lämpöenergia ja ilman nopeudet kanavakuivaamoissa

Kehityshankkeen tavoitteena on varmistaa, että tuotettu lämpöenergia ja ilman nopeus hyödynnetään kanavakuivaamoissa mahdollisimman tehokkaasti. Projektissa pyritään tunnistamaan nykyisten rakenteiden vahvuudet, vuotolähteet ja mitoitustarpeet sekä tarvittavat vianetsintätoimet.

Simulaattorit

Valutecin simulaattoritekniikka ValuSim perustuu johtavaan ruotsalaiseen ja suomalaiseen puutavaran kuivaamisen osaamiseen ja sitä kehitetään omassa johdossamme yhteistyössä pohjoismaiden johtavien puututkijoiden kanssa. ValuSim toimii matemaattisen mallin pohjalta, joka laskee numeerisesti puumateriaalin sisäisen kosteuden siirtymisen, kutistumisen ja kuivausjännitykset. Simuloituja jännityksiä käytetään laskemaan pintahalkeamia laajan kokeellisen materiaalin avulla. Kätevän käyttöliittymän avulla syötetään tunnetut perustiedot sekä haluttu loppulaatu. Tämän pohjalta simuloidaan prosessi, joka vastaa hyvin tarkasti todellisuutta.

Valmatics

Valmatics on joustavasti mukautuva ohjausjärjestelmä, joka tarjoaa kuivaamonhoitajalle maksimaalisen valinnanvapauden. Järjestelmällä voidaan ohjata useimpia ilmanvaihtoon perustuvien kuivaamojen tyyppejä ja valmisteita. Graafinen ja intuitiivinen käyttöliittymä tekee järjestelmästä todella helpon käyttää. Laatuparametreja sisältävä integroitu asiantuntijajärjestelmä esittää ehdotuksia, kuinka kuivaus olisi hyvä tehdä, jotta prosessi on optimaalinen kullekin kuivauserälle. Kriittiset toiminnot, kuten lämpötilojen mittaustekniikka itse lähteessä sekä simulointiohjelma, on suojattu patenteilla.

Puhaltimien nopeuden optimointi

Valutecin järjestelmä puhaltimien nopeuden mukautuvaan ohjaamiseen mahdollistaa sähkön kulutuksen tehokkaan ja kustannuksia säästävän optimoinnin. Menetelmä perustuu siihen, että puutavara kertoo puhaltimille puutavarakuorman lämpötilan pudotuksen pohjalta, kuinka suurta nopeutta tarvitaan. Kun puutavara on saavuttanut soluseinien kyllästymispisteen, taajuusmuuttaja alentaa puhaltimen taajuutta vastaavasti, koska enää ei tarvita suurta puhallustehoa. Kuivausprosessia säädetään jatkossa kuivaamon lämpötilan avulla.

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa