Kestävä työilmapiiri

Valutec pitää työpaikan sosiaalista ilmapiiriä erittäin tärkeänä. Se vaikuttaa kaikkeen luovuudesta ja itsetunnosta tehokkuuteen ja toimitusvarmuuteen. Hyvät suhteet työntekijöiden välillä ja panostukset sosiaalisen työympäristön hyväksi edistävät kannattavuutta ja tavoitteidemme saavuttamista. 

Valutecin johto pyrkii jatkuvasti luomaan kestävän työilmapiirin näin:

 • Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja pidämme nollatoleranssin syrjintää kohtaan.
 • Olemme reagoivia ja kuuntelemme henkilökuntaa.
 • Kannustamme kaikkia työntekijöitä keksimään parannusehdotuksia ja uusia ratkaisuja.
 • Käsittelemme tietoja harkiten stressin vähentämiseksi ja syrjäytymisen välttämiseksi.
 • Annamme säännöllistä palautetta.
 • Luomme tasapainon työ- ja yksityiselämän välille.
 • Varmistamme, että kaikilla on käytettävissään oikeat työkalut tehtäviensä suorittamiseen.
 • Järjestämme sosiaalista toimintaa yhteenkuuluvuuden parantamiseksi.
 • Kannustamme jatkokoulutukseen.
 • Varmistamme, että kaikki työntekijät tuntevat osallistuvansa.
 • Kannustamme liikuntaan.
 • Mahdollistamme osittaisen työskentelyn kotoa käsin.

Valutecin perusarvojen mukaisesti sinun työntekijänä odotetaan edistävän kestävää työilmapiiriä näin:

Kehitys:

 • Olen avoin uusille ideoille ja ratkaisuille ja arvioin niitä tasapuolisesti riippumatta siitä, keneltä ne tulevat.
 • Etsin aktiivisesti jatkokoulutusmahdollisuuksia ja osallistun vähintään yhteen koulutustoimintaan vuosittain.
 • Osallistun vähintään yhteen käyttöönottoon joka kolmas vuosi.
 • Kuuntelen aktiivisesti ja arvostan kollegoideni neuvoja.
 • Pidän itseni ajan tasalla osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin kaikkien toimistossa olevien kanssa.
 • Olen reagoiva ja kuuntelen kollegoita, asiakkaita, toimittajia ja alan uutisia.

Asiantuntemus:

 • Jaan hyviä ratkaisuja ja työtapoja kaikille kollegoilleni.
 • Autan kollegoitani ja otan itse apua vastaan.
 • Olen konkreettinen ja antelias palautteen ja kehujen suhteen.
 • Selitän ”miksi” ja annan rakentavaa palautetta kollegoille, asiakkaille ja toimittajille.

Sitoutuminen:

 • Olen hyvä kaveri ja osoitan kiinnostusta kollegoitani kohtaan. Miten voit? Miten menee?
 • Mikäli mahdollista, autan kollegoitani ja kevennän heidän työtaakkaansa.
 • Kunnioitan kollegojeni mielipiteitä ja tehtäviä.
 • Annan aina palautetta kollegoiltani saamistani ideoista.
 • Annan myönteistä palautetta arjessa. Teen jonkun iloiseksi, minkä jälkeen hän työskentelee paremmin.

Luotettavuus:

 • Puhun kollegoilleni – en kollegoistani.
 • Olen valmistautunut ja saavun ajoissa kokouksiin.
 • Vastaan sähköposteihin.
 • Teen luvatut asiat luvatussa ajassa.
 • Olen avoin ”ongelmista” ja ilmoitan heti, jos asiat eivät mene suunnitelmien mukaan.
 • Kunnioitan kollegoitani, asiakkaitani ja toimittajiani.
 • Voin todistaa väitteeni, enkä arvaile.

 

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa