Uutiset

Aina yksinkertaista – ja tarvittaessa joustavaa

Kehitys on monilla sahoilla kulkenut kohti useiden eri mittojen ja laatujen sahausta, mikä asettaa entistä enemmän vaatimuksia luotettavalle järjestelmätuelle. Se on tehnyt sisäänrakennetusta simulaattorista entistä tärkeämmän osan Valmatics 4.0:aa, jossa on nyt täysi simulaattorituki kaikentyyppisille kuivaamomalleille. "Kun käyttäjä näkee, että simulaattoria käyttämällä saadaan oikeaa laatua, hänen on tietenkin helpompi luottaa siihen seuraavalla kerralla, kun olosuhteet ovat toiset. Valmatics-ohjatusta kuivaamosta ei koskaan tule ulos huonolaatuista puuta sanoo Valutecin Sähkö-ja automaatiopäällikkö Markku Hirvelä.

Valusim, josta on nyttemmin kehittynyt ainutlaatuinen osa maailman parasta sahatavaran kuivausta, alkoi Suomen VTT:n tutkimushankkeena. Simulaattorin varhaisia versioita käytettiin säästeliäästi rinnakkain silloisten markkinoilla olevien ohjausjärjestelmien kanssa. Painopiste oli edelleen sahoilla toimivien käyttäjien kokemuspohjaisessa osaamisessa.

Mutta suuri askel otettiin melkein 20 vuotta sitten, kun Valutec osti simulaattorin oikeudet ja laskentamallit ja alkoi kehittää sitä yhdessä ohjausjärjestelmän kanssa tavoitteenaan integroida simulaattori ohjausjärjestelmään.

"Se oli mittava työ. Samalla, kun halusimme suunnata kohti lisääntynyttä simulaattorin käyttöä, meidän piti säilyttää mahdollisuudet luoda kaavapankkeja, jonne kokemukseen perustuvia kaavoja voitaisiin kerätä. Tämä tarpeen koemme vähentyneen ajan mittaan”, Markku sanoo.

Luotetaan simulaattoriin
Nykyään on yhä tavallisempaa, että uudet kuivauskaavat luodaan suoraan simulaattorissa.
“Operaattorit eivät enää juuri pelkää kaavapankkejaan, ja se on simulaattorille hyvä arvosana. Ei sitä pidä käyttääkään, jos se ei toimi hyvin”, Markku sanoo.

Uuden sukupolven TC-kanavakuivaamojen, joissa on yksilölliset kuivausolosuhteet kussakin vaiheessa, esiinmarssin myötä tarve simulaattoritukeen on kasvanut. TC:ssä kuivauserä viipyy kussakin vaiheessa lyhyen ajan, ja kullekin yksittäiselle erälle voi olla erilaiset kaavat. Näiden kaikkien kaavojen luominen manuaalisesti on hyvin aikaa vievää ellei jopa mahdotonta. Valmatics 4.0:ssa simulaattorit pystyvät laskemaan ja valvomaan myös näitä suhteellisen lyhyitä prosesseja. Tämä merkitsee, että tarve valvoa meneillään olevaa prosessia vähenee, ja käyttäjältä vapautuu aikaa laadunparantamiseen, esimerkiksi osallistumalla sahan suunnitteluun ja näytteenottoon.

Uusi laskentamoottori
Valmatics 4.0 on varustettu myös uudella simulaattorilaskentamoottorilla, jossa jokainen kuivaus katsotaan yhdeksi vaiheeksi – riippumatta siitä, onko kyseessä kamarikuivaamo, perinteinen kanavakuivaamo tai TC-kanavakuivaamo. Tämä luo edellytykset kaikenlaisten puunkuivaamojen tehokkaaseen ohjaukseen.
"Olemme tehneet työtä tämän parissa kolmen viime vuoden ajan. Olemme viilanneet ja päivittäneet laskentadataa, lisänneet uutta tietoa ja myös mukauttaneet ohjausjärjestelmää todellisuuteen, sellaisena kuin se tänään sahoilla on”, sanoo Valutecin Timo Kanerva.

Aiemmassa Valmaticsissa keskityttiin konfigurointiin ja joustavuuteen. Valmatics 4.0:ssa on sen sijaan pyritty yksinkertaistamaan niin pitkälle kuin mahdollista, mutta ei sen pidemmälle. Albert Einsteinin ajatuksia mukaillen.

Vuonna 2019 Valmatics 4.0 tullaan lanseeraamaan kaikkialla maailmassa, missä on suuri ero verrattuna edellisen järjestelmän lähtökohtiin.
"Silloin meillä ei ollut Pohjoismaiden ulkopuolella juuri lainkaan ohjausjärjestelmiä. Nyt Valmatics on kaikkialla maailmassa. Se tarkoittaa tietysti, että asiat meidän näkökulmastamme toimittajana muuttuvat. Järjestelmän on toimittava kaikilla markkinoilla. Mutta työskentely erilaisten kuivaustapojen parissa eri maissa on myös antanut meille uutta tietoa ja lähestymistapoja, joita olemme ottaneet huomioon Valmatics 4.0:ssä”, Timo toteaa lopuksi.

Lataukset

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa