Uutiset

Pääkirjoitus: Kanavakuivaamoista helppo valinta

Valutec on 1970-luvun alusta lähtien hankkinut yli 20 eurooppalaista patenttia, joista 12 on tullut 2000-luvulla. Se osoittaa, millaisella antaumuksella olemme vuosien varrella paneutuneet kehittämistyöhön, ja uskonkin, että lisää patentteja on tulossa. Parhaillaan on meneillään intensiivinen vaihe erityisesti kanavakuivaamojen kehityksessä. Nähdäkseni projektit voivat yhdessä johtaa tuloksiin, joilla on ratkaiseva vaikutus työtapoihin sahoilla, ja jotka edistävät prosessin automatisointia.

Markkinat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta TC-kanavakuivaamoihin. Sitä lanseerattaessa se nähtiin tuotteena, joka oli kohdistettu kaikkein suurimmille sahoille. Nykyään markkinasegmentti on huomattavasti leveämpi, ja laitteisto on kiinnostava vaihtoehto myös keskisuurille sahoille, niin Ruotsissa kuin muissakin maissa. TC-kanavien tarjoama joustavuus ja tehokas käsittely, muun muassa dimensioiden vapaa yhdisteltävyys, ovat luonnollisesti houkuttelevia. Markkinoiden kasvaessa ja käyttäjäjoukon monimuotoistuessa havaitsemme, miltä osin kuivaamotyyppiä on erityisesti vielä kehitettävä.

Työssäni olen aina huolehtinut siitä, että toimimme tiiviissä yhteydessä kokeneisiin ja energisiin kuivaamojen hoitajiin, jotka ahkerina ja kokeilunhaluisina ovat löytäneet omia tapojaan käsitellä sahalleen tuotavaa tavaraa ja niissä esiintyvää variaatiota. Kokemuksensa ansiosta heillä on ainutlaatuinen ja käytännönläheinen näkemys siitä, miten kuivausprosessin yksityiskohdat yhdessä kuivausominaisuuksien kanssa vaikuttavat lopputulokseen. He ovat näin ollen avainasemassa ideoita puolin ja toisin heiteltäessä ja vaatimuksia asetettaessa.

Lisäksi kehitämme toimintojamme, jotta voimme vastata myös uusien kuivaamon hoitajien tarpeisiin, niiden, jotka eivät ole käyttäneet kanavakuivaamoa aiemmin tai jotka ovat uusia tehtävässään.

Pyrimme siihen, että kynnys kanavakuivaamon käyttöön laskisi ja kuivaamon tehokas hoito helpottuisi. Paljolti kyse on älykkäämmästä ja entistä enemmän itsesäätelevästä ohjausjärjestelmästä. Se tulee lisäämään turvallisuutta puun käsittelyssä prosessin aikana, ja erityisen suuri hyöty tulee siitä, kun saadaan yhteinen näkemys puunkuivauksen roolista puunkäytön lisäämisessä, riippumatta siitä, missä päin maailmaa sahalaitos sijaitsee. Kahdesta kehitysprojektista kerromme lisää tässä uutiskirjeessä. Toinen niistä on oma projektimme ja toinen yhteistyöprojekti Luulajan teknillisen yliopiston kanssa.

Paljon muutakin tietysti tapahtuu. Esimerkiksi tuorepuukuormien punnitusta koskeva projekti ja siihen liittyvän datan käyttö prosessin lähtötietoina tulevat etenemään kevään kuluessa vauhdilla. Palataan siihen pian!

Terveisin

Mikko Pitkänen, Paikallisjohtaja

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa