Uutiset

Kertakäyttöisyyden vastakohta

Päätös rakentaa kuivaamoja ruostumattomasta teräksestä oli alun perin klassisen ruotsalaisen insinööritaidon ansiota. Ammattiylpeys loi tarpeen järeästä rakenteesta, joka kestäisi vuodenaikojen vaihtelut ja tarjoaisi oikeaa laatua – vuodesta toiseen. Nykyään tiedämme, että ne ovat kestäviä monista muistakin näkökulmista.

TV-korjaajia ei enää ole. Ei ainakaan sellaisia, jotka 1980-luvulla eläneet muistavat. Heidän luonaan käytiin, kun antenni tai kuvaputki oikutteli. Tavallisesti syynä oli pieni vika, jonka helpon korjaamisen jälkeen olohuoneen 24-tuumainen televisio kesti lähes loputtomiin. Sen ajan laitteet olivat pohjimmiltaan luotettavia.

Nykyään ne on korvattu alihintaisella elektroniikalla, johon suhtautumista leimaa kertakäyttöisyys. Heti kun laite rikkoutuu, meidän odotetaan ostavan uusi laite tilalle.

Siitä on toki matkaa puutavarakuivaamoihin, sillä tuotteella tai sen vikaantumistiheydellä ei ole paljoakaan yhteistä vanhemman elektroniikan kanssa. Ajattelutavassa on kuitenkin yhtäläisyyksiä. Valutecilla on enemmän yhteistä vanhanaikaisen tavan kanssa sekä rakentaa että hoitaa asioita.
Hyvin huolletun Valutec-kuivaamon käyttöikä voi olla pidempi kuin ihmisen työura.

Pitkä kokemus kehitystyöstä

Nykyään Valutecina tunnetun yrityksen vuonna 1970 rakentama ensimmäinen puutavarakuivaamo oli muurattu ja varustettu työntöovilla sekä kuiva- ja märkälämpötilojen säädöllä. Se oli siihen aikaan suuri edistysaskel, joka houkutteli kävijöitä läheltä ja kaukaa.

Tämä oli ensimmäinen askel matkalla, jonka kulmakivenä olivat tiiviit ja kestävät kuivaamorakenteet. Ne mahdollistivat suuret ilmanvirtausnopeudet ja lämmön, jotka ovat oikeanlaatuisen kuivumisen edellytys.  
 
Pitkä käyttöikä vähentää ilmastovaikutuksia

Yksi varhaisessa vaiheessa tehdyistä materiaalivalinnoista oikean tiheyden saavuttamiseksi erityisesti pohjoismaisessa ilmastossa on ollut ruostumattoman teräksen käyttö rakentamisessa. Nykyään on selvää, että sen hyödyt eivät rajoitu kuivauslaatuun ja käyttöikään, vaan laskelmien mukaan myös rakenteen ilmastojalanjälki pienenee jopa 65 prosenttia alumiiniin verrattuna.

Tärkeimmät syyt tähän ovat teräksen pidempi käyttöikä ja se, että Valutec käyttää rakenteissaan paljon kierrätysterästä.

Ruostumattomasta teräksestä rakennetun puutavarakuivaamon käyttöikä on vähintään 40 vuotta – eli sillä on kaksi kertaa pidempi käyttöikä kuin alumiinista valmistetulla kuivaamolla. Esimerkiksi FB-kanavakuivaamon rakentamiseen käytettyjen materiaalien ilmastovaikutus on 309 tonnia hiilidioksidia, kun 50 prosenttia teräksestä on kierrätettyä.

40 vuoden käyttöiällä laskettuna hiilidioksidikuormitus on noin 8 tonnia vuodessa. Alumiinilla toteutettu vaihtoehto tuottaa samalla laskelmalla puolestaan noin 23 tonnin vuosikuormituksen. Ero vastaa suurin piirtein kahteen havumetsähehtaariin sitoutuneen hiilidioksidin määrää.*

Koska puutavara sitoo hiiltä, kuivaamossa käsitellyt puutuotteet ovat ilmastokompensoineet kuivaamon rakentamisen jo silloin kun kuivaamon läpi on mennyt runsaat 400 kuutiota puutavaraa.

Tehokkaat energiaa säästävät moottorit

Valutec on myös jatkuvasti parantanut puutavarakuivaamojensa koneenosia. Yhtenä viimeisimmistä vaiheista on asennettu uudet moottorit, jotka ovat parantaneet hyötysuhdetta huomattavasti. Mittavan pitkäaikaistestin mukaan uudet moottorit tuottavat vuodessa reilun 7000 kWh:n säästön normaalikäytössä verrattuna puutavarakuivaamoissa aiemmin vakiona olleisiin moottoreihin. Lisäksi uusien moottorien käyttöiän odotetaan olevan kaksi kertaa pidempi.

Tämä tarkoittaa säästöjä sekä kustannusten että ilmaston osalta. Kun energiaa käytetään vähemmän, myös ilmastovaikutus pienenee. Uusien moottoreiden hyötysuhdeluokka on IE5, joka on korkein taso EU:n sähkömoottoreiden energiatehokkuusluokituksessa. IE2 ja IE3 ovat puutavarakuivaamoille tällä hetkellä hyväksyttyjä ja tavallisesti käytettyjä tasoja.

Korkeamman energiatehokkuutensa ansiosta moottorit myös lämpenevät merkittävästi vähemmän käytön aikana, mikä vähentää kulumista ja pidentää käyttöikää. Laakeri- ja käämilämpötilamittausten mukaan lämpötilat ovat noin 20 astetta alhaisempia.

Koska kymmenen astetta alhaisempien lämpötilojen odotetaan kaksinkertaistavan moottorin käyttöiän, näitä uusia moottoreita voidaan käyttää kahdesta neljään kertaa pidempään kuin IE2-luokan vaatimukset täyttävää moottoria. Koska moottoreilla on sama rakennekoko, olemassa olevat kuivaamot on helppo päivittää uusilla moottoreilla.

Tämä on täysin tekstin ensimmäisen ajatuksen mukaista – kulumisen vastakohta.

*Perustuu Stena Recyclingin lukuihin, kun sekä teräksellä että alumiinilla toteutetuissa vaihtoehdoissa käytetään 50 prosenttia kierrätysmateriaalia.

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa