Uutiset

Kolme syytä odottaa vuotta 2021

Pian monet meistä pitävät lyhyen loman joulun ja uudenvuoden pyhien aikana. Sen jälkeen edessä on uusi toimintavuosi ja vaikka vuodesta 2020 tuskin tuli sellainen kuin odotimme, me Valutecissa löysimme kuitenkin kolme syytä odottaa vuotta 2021. Syyt ovat älykkäämmät prosessit, puun hyödyt kestävyyden näkökulmasta ja usko tulevaisuuteen.

  1. Älykkäämmät prosessit. Tämä koskee sekä matkaa puutavarakuivaamoon että sen läpi. Meidän näkökulmastamme olennainen on tietysti jälkimmäinen. Valmatics 4.0 on otettu todella hyvin vastaan sahoilla ympäri maailmaa, ja meneillään on jopa pieni vallankumous. Kaikentyyppisten puutavarakuivaamojen automaation ja optimoinnin ansiosta työntekijät pystyvät paremmin keskittymään niihin puunkuivauksen painopistealueisiin, joissa työntekijöitä tarvitaan eniten. Tämä puolestaan tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää oikeanlaatuisia tuotteita.
  1. Puun hyödyt kestävyyden näkökulmasta. Korvaamisesta ja kiertotaloudesta puhuminen on kokonaisuudessaan hyvä asia puun käytön kannalta. Ja juuri niin me näemme tapahtuvan. Suuri enemmistö pitää erittäin positiivisena arvona sitä, että puuta käytetään enemmän sekä suuriin että pieniin rakennusosiin ja fossiilisia materiaaleja korvaaviin komponentteihin. Korvaamiseen liittyvä keskustelu on tärkeä ja lisää ymmärrystä puutuotteiden tärkeästä asemasta. Myös lisääntyvä keskustelu elinkaariajattelusta ja kiertotaloudesta on myönteistä, erityisesti kun se koskee metsien puuvarantojen hyödyntämistä. Raaka-aineen käyttö tuotteisiin, jotka varastoivat hiiltä pitkään, on selkeä esimerkki käytännön kiertotaloudesta.
  1. Usko tulevaisuuteen. Viimeinen ja tärkein kohta koskee kaikkia sahoja, joissa panostetaan tuotannon terävöittämiseen parantamalla laatua tai nopeuttamalla tuotantoa. Se on kaikkein tärkein merkki. Lähellä markkinoita olevilla sahoilla tiedetään parhaiten, mitkä ovat oikeat toimenpiteet sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.


Toivotan niin hyvää loppuvuotta kuin se vuonna 2020 voi olla ja onnea tulevalle vuodelle, jolloin sahateollisuus ottaa uusia ja suuria harppauksia eteenpäin!


Terveisin,

Mikko Pitkänen

Yhteyshenkilöt

Jaa Facebookissa