Uutiset

Valmatics Rågsvedenin testivoittaja

Svedenträ Rågsveden suoritti vuonna 2015 vertailevan tutkimuksen kahden sahatavaran kuivauksen ohjausjärjestelmän välillä.

Verratut järjestelmät olivat Valutecin Valmatics ja eräs kilpaileva ruotsalainen järjestelmä, joka sammuttaa ja käynnistää puhaltimet uudelleen kuivausprosessin aikana vähentääkseen sähkönkulutusta. Kyseessä oli suurin Ruotsissa tehty yksittäinen, riippumaton tutkimus sahatavaran kuivauksen ohjausjärjestelmien välillä Ruotsissa.

Tausta
Svedenträ Rågsveden vertasi vuoden ajan Valmatics-järjestelmää toiseen, ruotsalaisvalmisteiseen sahatavaran kuivauksen ohjausjärjestelmään. Kaikkiaan laatututkimuksia suoritettiin 24 eri kuivauserää, joten vertailun piirissä on ollut noin 6 600m3 valmista sahatavaraa. Koemateriaalina käytettiin 38-75 mm mänty- ja kuusitavaraa, joka kuivattiin 12-18% loppukosteuteen.

Valutec ja kilpaileva järjestelmä toimittivat Svedenträlle ohjausjärjestelmät, jotka asennettiin kahteen identtiseen ja olemassa olevaan, 2x22 kW puhallinmoottoreilla varustettuun WSAB:n toimittamiin kuivaamoihin. Jotta käyttöön tuleva puutavara olisi mahdollisimman yhdenmukaista, kuivaukset suoritettiin yhtäaikaisesti ja tulos lajiteltiin kuivalajittelulaitoksessa kameralajittelun avulla.

Tulokset
Valmatics antoi Svedenträn oman arvion mukaan lajittelutuloksen, jonka arvo oli keskimäärin 11 sek/m3 valmista sahatavaraa korkeampi kuin kilpailevan järjestelmän tulos. Valmaticsin ilmankiertopuhaltimet käyttivät keskimäärin 22,7 kWh valmista sahatavarakuutiota kohden, kun taas toinen järjestelmä käytti 22,5 kWh/m3. Tämä vastaa noin 0,1 sek/m3 valmista sahatavaraa, kustannuseron ollessa lämpö- ja sähkökustannusten osalta 0,4 SEK/kWh). Yhteenlaskettu arvo-ero oli 10,9 sek/m3 valmista sahatavaraa Valmaticsin eduksi.

Tämä vastaa 1 635 000 SEK vuotuista arvonnousua/säästöä tuotannon ollessa 150 000 m3 valmista sahatavaraa vuodessa.

Jaa Facebookissa