Uutiset

Valutecille kiistaton voitto SP:n ohjausjärjestelmä- testissä

Maanantaina Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP esitteli tuloksen kahden erilaisen puunkuivauksen ohjausjärjestelmän, Valutecin Valmaticsin ja Alent Dynamicsin järjestelmän, arvioinnista. Tutkimus osoitti selvästi Valmaticsin edut – järjestelmämme voitti vertailun kaikkiaan 23:sta kohdasta 19.

Maanantaina Ruotsin tekninen tutkimuslaitos SP esitteli tuloksen kahden erilaisen puunkuivauksen ohjausjärjestelmän, Valutecin Valmaticsin ja Alent Dynamicsin järjestelmän, arvioinnista. Tutkimus osoitti selvästi Valmaticsin edut – järjestelmämme voitti vertailun kaikkiaan 23:sta kohdasta 19. 

Arvio on osa laajaa sahateollisuuden energiatehokkuuteen keskittyvää EESI-projektia. Testi käsitti yhteensä kuusi testiä kahdella eri sahalla, jonne toimittajat olivat yhdessä SP:n kanssa määritelleet olosuhteet ja asentaneet itse omat järjestelmänsä. Testattavat dimensiot olivat mänty 31x115 mm (tavoitekosteus 12 %), mänty 50x125 mm (18 %) sekä mänty 75x150 mm (18 %).

Alent on omassa viestinnässään väittänyt, että heidän ns. pumppausmenetelmänsä on perinteiseen kuivauksen ohjaukseen verrattuna ylivertainen, kun tarkastellaan energiansäästöä, laatua ja kapasiteettia. Tämän vuoksi markkinoiden kiinnostus SP:n tutkimukseen on ollut suuri ja tulosta on odotettu hartaasti.

Kaikkiaan arvioitavina oli 23 kohtaa, joista 19:ssä voitto tuli Valutecille. Tulokset osoittavat muun muassa, että Valmatics yltää noin 10 prosenttia suurempaan kapasiteettiin huolimatta siitä, että kuivausta nopeutettiin Alentin järjestelmässä, jolloin sallitut lämpötilatasot ylitettiin neljässä kuudesta kokeesta. Valmatics ylsi myös parempiin tuloksiin keskeisissä laatuparametreissä kuten tavoitekosteudessa, kosteuden hajonnassa ja halkeilussa.

Alentin järjestelmän sähkönkulutus kuutiometriä kohti oli suurempi 31 mm:n ja 50 mm:n mitoissa mutta pienempi 75 mm:ssä. Kaikkien mittausten yhteistuloksen mukaan Alentin järjestelmän sähkönkulutus on 1,5 kWh/m3 pienempi. Yhteistä  molemmille ohjausjärjestelmille on, että pienentyneen sähkönkulutuksen kompensoi kasvanut lämpöenergiankulutus, kuten odotettiinkin.

– Kaksi riippumatonta testiä on lyhyen ajan kuluessa osoittanut Valmaticsin edut. Se on osoitus siitä, että kehittämiseen panostamamme suuret resurssit tuovat tulosta, sanoo Valutecin paikallisjohtaja Mikko Pitkänen.

Vastaavanlainen tutkimus suoritettiin vuonna 2015 Svedenträ AB:n Rågsvedenin yksikössä. Siellä vertailtiin 24 kuivauserän laadullisia tuloksia. Kokonaismäärä oli 6 600 kuutiometriä sahatavaraa (m3). Testattavana oli 38-75 mm:n mänty- ja kuusisahatavaraa, jotka kuivattiin 12-18 prosentin loppukosteuteen. Svedenträn oman arvion mukaan Valmatics kuivattu puutavara oli lajittelussa keskimäärin 1,18 euroa/m3 arvokkaampi kuin Alent, joka puolestaan pääsi lämmössä ja sähkössä 0,04 euroa /kWh alempiin kustannuksiin. Kaiken kaikkiaan ero tuotetussa lisäarvossa oli 1,17 euroa/m3 Valmaticsin eduksi. Keskisuurella ruotsalaisella sahalla, jonka vuotuinen tuotanto on 150 000 m3, tämä vastaa 175 250 euron lisäarvoa/säästöä vuodessa.

Yksityiskohtainen kooste SP:n ja Svedenträn tutkimuksista liitetiedostoissa.

Yksityiskohtainen raportti SP:n tutkimuksista.

SP:n raportit>>

 

Jaa Facebookissa